Back to Top

Nieuwsfilts

Schooljaar 2020-21

Volgende studenten legden toelatingsproeven met succes af:

Meer lezen...

Bert Gielen en Herwig Scheck

7de jaar productie

 

Je hebt al wat ervaring opgebouwd met het producen/arrangeren en kan werken met een audiobewerkingsprogramma (“DAW” zoals Logic Pro, FL Studio, Ableton Live, Garageband, Protools, Cubase, …).
Daarnaast heb je een basiskennis van de muziektheorie (zie: toelatingsvoorwaarden AML).
Aangezien de leerlingen productie ook ingezet worden in de lessen samenspel (combo’s) is het spelen van één of meerdere muziekinstrumenten of een goeie zangstem een meerwaarde.
Je mag best een uitgesproken voorkeur hebben voor een bepaalde stijl of stroming binnen de popmuziek, maar we verwachten uiteraard dat je ook open staat voor andere genres die tijdens de opleiding aan bod zullen komen.

Tijdens de toelatingsproef kan de kandidaat een 3-tal eigen opnames/producties/mixen laten horen en uitleggen ahv. een gesprekje hoe deze zijn uitgewerkt, welke muzikale en productionele keuzes er gemaakt zijn, …
Dat mogen eigen composities zijn of covers. Bij voorkeur neem je je laptop of tablet mee waarop je dit hebt gecreëerd (reeds opgestart voor aanvang van de toelatingsproef!), zodat we een idee krijgen van je manier van werken. Zo niet, neem je de opnames mee op een usb stick.
Verder proberen we aan de hand van een gesprek een beeld te krijgen van jouw muzikale achtergrond en interesses, je motivatie en je kennis van de pop- en rockmuziek.

Zang Jasminne Tomballe (poprock), Herlinde Ghekiere (jazz)

2de graad jazz pop/rock

 • 2 songs brengen: jazz en/of pop (breng een partituur met akkoorden mee of een karaokeversie, niet enkel tekst/guitartab)

 • Eenvoudige zichtlezing kunnen uitvoeren

 • Hoogste/ laagste noot in een samenklank kunnen nazinge

3de graad jazz

 • 2 jazz-standards brengen (breng een play-along of een partituur mee met tekst en akkoorden)

 • zichtlezing kunnen uitvoeren

 • eenvoudige akkoorden kunnen herkennen (mineur, majeur)

 • Hoogste/laagste noot in een samenklank kunnen zingen (drieklanken/vierklanken)

3de graad pop rock

 • 2 popnummers brengen (breng een partituur met akkoorden mee of een karaokeversie, niet enkel tekst/guitartab)

 • Zichtlezing kunnen uitvoeren

 • Hoogste/ laagste noot in een samenklank kunnen nazingen

 • Eenvoudige akkoorden kunnen herkennen (mineur, majeur

7de jaar jazz

 • 2 jazz-standards brengen (breng een play-along of een partituur mee met tekst en akkoorden)

 • zichtlezing kunnen uitvoeren

 • eenvoudige akkoorden kunnen herkennen (mineur, majeur)

 • Hoogste/laagste noot in een samenklank kunnen zingen (drieklanken/vierklanken)

7de jaar pop rock

 • 2 popnummers brengen (breng een partituur met akkoorden mee of een karaokeversie, niet enkel tekst/guitartab)

 • Eenvoudige zichtlezing kunnen uitvoeren

 • Hoogste/ laagste noot in een samenklank kunnen nazingen

Heb je nog vragen? 

mailtje sturen naar: 

 

 

Toelatingseisen per graad trompet Jazz/Pop/Rock Peter Kox

2de Graad 3de jaar & 4de jaar

 • kennis en oefeningen op Toonaarden tot 2 bb  en  2 ##
  ( akkoorden , pentatoniek , modi )

 • Een blues thema naar keuze in F of Bb met improvisatie

 • Een jazz studie naar keuze Of 1 uit Jim Snidero: easy jazz conception

 • Improvisatie op eenvoudige modi ( Dm, Fm , Gm ,… )

 • Controle op toonhoogte ( tot G )  en flexibiliteits-oefeningen van Charles Colin

3de Graad 5de jaar & 6de jaar

 • kennis en oefeningen op Toonaarden tot 3 bb  en  3 ## ( akkoorden , pentatoniek , modi )

 • Een blues thema naar keuze in F of Bb met improvisatie

 • Standard naar keuze + improvisatie

 • Jazz studie naar keuze

 • optioneel: Kopieren van eenvoudige bestaande solo

 • controle op toonhoogte ( tot Bb  )  en flexibiliteits-oefeningen van Charles Colin

 • een Pattern op enkele II-V-I , eenvoudige toonaarden ( tot  3 bb , 3 ## )

3de Graad 7de jaar

 • idem 5 en 6 Jaar + toevoeging van een Bebop thema naar keuze

 • Toonhoogte controle tot hoge C.

Heb je nog vragen?

Je kan de leraar mailen via dit contactformulier

Toelatingseisen per graad saxofoon/fluit/klarinet Jazz/Pop/Rock Tom Van Dyck

2de Graad 3de jaar

De eerste 4 studies van Jim Snidero's 'Easy Jazz Conception' of gelijkwaardig (bv 'Jazz Phrasing vol.1/vol.2' Greg Fischman)
Ladders: majeur en harmonisch mineur in alle toonladders t.e.m. 3# en 3b
Eigen interpretatie kunnen brengen van eenvoudige, niet modulerende standard (Fly Me To The Moon, Autumn Leaves, Beautiful Love, ...)
Een stabiele toon kunnen produceren over het hele bereik in alle dynamieken.

2de Graad 4de jaar

Eigen transcriptie van een zelfgekozen solo of etudes uit Bob Mintzer's '15 easy jazz & blues etudes' of gelijkaardig.
Ladders: majeur en harmonisch mineur in alle toonladders
pentatonische toonladders (12356)
De 6 basisakkoorden in grondligging (Maj7-7-min7-min/maj7-halfdim-dim7)
Improvisatie over blues in Bes, Es, F, C (concert)
Eigen interpretatie en improvisatie kunnen brengen van eenvoudige, niet modulerende standard (Fly Me To The Moon, Autumn Leaves, Beautiful Love, ... )
Een stabiele toon kunnen produceren over het hele bereik in alle dynamieken.

3de Graad 5de jaar

Eigen transcriptie van een zelfgekozen solo en/of etudes uit Greg Fishman's 'Etudes, Vol. 1' of gelijkaardig.
Ladders: majeur, harmonisch mineur, melodisch mineur in alle toonladders
pentatonische toonladders (12356) en bluestoonladders
De 6 basisakkoorden in alle liggingen (Maj7-7-min7-min/maj7-halfdim-dim7)
Interpretatie van en improvisatie over een standard met minstens 1 modulatie.
Een stabiele en rijke toon kunnen produceren over het hele bereik in alle dynamieken. Alle intervallen (stijgende en dalend) tot en met een octaaf vlot kunnen binden.
Verschillende articulatiepatronen kunnen toepassen op hetzelfde toonladderpatroon.

3de Graad 6de jaar

Eigen transcriptie van een zelfgekozen solo met aandacht voor articulatie.
Ladders: majeur, harmonisch mineur, melodisch mineur in alle toonladders
pentatonische toonladders (12356) en bluestoonladders
De 6 basisakkoorden in alle liggingen (Maj7-7-min7-min/maj7-halfdim-dim7)
Interpretatie van en improvisatie over standards met verschillend karakter
Een stabiele en rijke toon kunnen produceren over het hele bereik in alle dynamieken. Alle intervallen (stijgende en dalend) tot en met een octaaf vlot kunnen binden.
Verschillende articulatiepatronen kunnen toepassen op hetzelfde toonladderpatroon.

3de Graad 7de jaar

Eigen transcriptie van een zelfgekozen solo met aandacht voor articulatie.
Ladders: majeur, harmonisch mineur, melodisch mineur in alle toonladders
pentatonische toonladders (12356) en bluestoonladders
De 6 basisakkoorden in alle liggingen (Maj7-7-min7-min/maj7-halfdim-dim7)
Interpretatie van en improvisatie over standards met verschillend karakter
Een stabiele en rijke toon kunnen produceren over het hele bereik in alle dynamieken. Alle intervallen (stijgende en dalend) tot en met een octaaf vlot kunnen binden.
Verschillende articulatiepatronen kunnen toepassen op hetzelfde toonladderpatroon. 

Heb je nog vragen?

Je kan de leraar mailen via dit contactformulier

Piano - Keyboards Bert Gielen (poprock), Ewout Pierreux (Jazz)

Inleiding:

Doel van de toelatingsproef aan het instrument is het bepalen van het niveau van de kandidaat, maar kijken we oa. ook naar muzikale achtergrond, muzikaliteit, aanleg tot improviseren, motivatie... Verder proberen we in te schatten hoe de kandidaat kan evolueren tijdens deze opleiding en of zijn/haar niveau voldoende is om het beoogde jaar aan te vatten.
Het is zeker niet zo dat de kandidaat op alle items voldoende moet halen om te slagen voor de proef. Het algemeen niveau is net zo belangrijk dan de items op zich. 

2de graad jazz - poprock 3de jaar

 • Grote en kleine tertstoonladders spelen over 2 octaven (rechterhand) (tempo : 100 bpm, achtste noten)

 • Majeur en mineur drieklanken en hun omkeringen kunnen spelen.

Zichtlezen:

 • eenvoudig akkoordenschema in 4/4

 • zonder melodie, traag tempo

 • eenvoudige melodie (tot achtste noten) in 4/4,

 • zonder akkoorden, traag tempo.

Gehoortest:

 • eenvoudige diatonische melodie op gehoor kunnen naspelen

 • De kandidaat bereidt 3 stukken voor naar keuze waarvan minstens 2 uit het Jazz/Pop/Rock repertoire

 • Bij voorkeur een traag stuk (ballad) en een medium of uptempo stuk.

2de graad jazz - poprock 4de jaar

 • Grote en kleine tertstoonladders spelen over 3 octaven (rechterhand) (tempo : 130 bpm, achtste noten)

 • Vlot majeur, mineur, verminderde en vermeerderde drieklanken en hun omkeringen kunnen spelen

 • Kennis van vierklanken Majeur7, mineur7, dominant7 en hun omkeringen

 • Kennis van "suspended" akkoorden

 • Improvisatie (een "pianosolo") op een bluesschema (toonaard naar keuze), traag tot medium tempo.

Zichtlezen:

 • eenvoudig akkoordenschema + melodie (tot zestiende noten) in 4/4, 3/4 en 6/8 kunnen spelen, traag tempo.

3de graad jazz

De kandidaat heeft een goede basistechniek op de akoestische piano.
Hij/zij heeft al wat ervaring met het spelen in bands (repeteren & optreden)
Tevens bezit de kandidaat al een zekere handigheid in het improviseren, zowel vrij, op het gehoor als a.h.v. akkoordenschema's
Vertrouwd zijn met jazzmuziek is een vereiste, en enige ervaring met uitvoeren van klassieke pianoliteratuur (bvb. Bach/Mozart/Beethoven/Chopin/…) is zeker een pluspunt.

Aan de piano:

 • Grote en kleine tertstoonladders spelen over 3 octaven (beide handen) (tempo : 90 bpm, zestiende noten)

 • Kennis van mineur en majeur pentatonische ladders & bluestoonladders

 • Majeur, mineur, verminderde en vermeerderde en suspended drieklanken en hun omkeringen kunnen spelen

 • Majeur, mineur, dominante, half verminderde, verminderde en vermeerderde vierklanken en hun omkeringen kunnen spelen

 • Kennis van suspended vierklanken, 9 akkoorden, 6 akkoorden

 • Kennis van shuffle/swing ritmes

 • 3 Stukken naar keuze uit het jazzrepertoire kunnen voorspelen (1 blues, 1ballad, 1 medium/uptempo standard) + erop improviseren

Zichtlezen:

 • akkoordenschema (vierklanken) + melodie (tot zestiende noten) in 4/4, 3/4 en 6/8 kunnen spelen, medium tempo

 • Akkoorden kunnen verbinden met behoud van gemeenschappelijke noten

3de graad pop rock

De kandidaat heeft een degelijke basistechniek op de acoustische piano en is vertrouwd met synthesizer/keyboard spelen
Hij/zij heeft al wat ervaring met het spelen in bands (repeteren & optreden)
Tevens bezit de kandidaat al een zekere handigheid in het improviseren, zowel vrij, op het gehoor als a.h.v. akkoordenschema's
Vertrouwd zijn met pop/rock muziek is een vereiste. 

Aan de piano:

 • Grote en kleine tertstoonladders spelen over 3 octaven (beide handen) (tempo : 90 bpm, zestiende noten)

 • Kennis van mineur en majeur pentatonische ladders & bluestoonladders

 • Majeur, mineur, verminderde en vermeerderde en suspended drieklanken en hun omkeringen kunnen spelen

 • Majeur, mineur, dominante, half verminderde, verminderde en vermeerderde vierklanken en hun omkeringen kunnen spelen

 • Kennis van suspended vierklanken, 9 akkoorden, 6 akkoorden

 • Kennis van shuffle/swing ritmes

 • 3 Stukken naar keuze uit het pop/rock repertoire kunnen voorspelen (1 ballad, 1 medium en 1 up tempo, maximum 1 eigen werk)

Improvisatie: 

 • op een bluesschema (toonaard naar keuze), medium tempo

 • op een "modaal" schema (maximum 1 of 2 akkoorden), medium tempo

Zichtlezen:

 • akkoordenschema (vierklanken) + melodie (tot zestiende noten) in 4/4, 3/4 en 6/8 kunnen spelen, medium tempo

 • Akkoorden kunnen verbinden met behoud van gemeenschappelijke noten

Aan de synthesizer/keyboard:

 • (bij voorkeur eigen keyboard meenemen, versterker aanwezig)

 • Instrument kunnen aansluiten aan de versterker

 • Kennis van enkele typische synthesizersounds : leadsounds, organs, pads, strings, synthbrass, ...

 • Eenvoudige wijzigingen aan de basisklanken kunnen maken

 • Improvisatie op eenvoudig akkoordenschema met bvb. leadsound waarbij gerbuik wordt gemaakt van oa. pitchbending en modulatie.

7de jaar jazz

De kandidaat heeft een degelijke basistechniek op de akoestische piano.
Hij/zij heeft al wat ervaring met het spelen in bands (repeteren & optreden)
Tevens bezit de kandidaat al een zekere handigheid in het improviseren, zowel vrij, op het gehoor als a.h.v. akkoordenschema's
Vertrouwd zijn met jazzmuziek is een vereiste, en enige ervaring met uitvoeren van klassieke pianoliteratuur (bvb. Bach/Mozart/Beethoven/Chopin/…) is zeker een pluspunt.

Aan de piano:

 • Grote en kleine tertstoonladders spelen over 3 octaven (beide handen) (tempo : 90 bpm, zestiende noten)

 • Kennis van mineur en majeur pentatonische ladders & bluestoonladders

 • Majeur, mineur, verminderde en vermeerderde en suspended drieklanken en hun omkeringen kunnen spelen

 • Majeur, mineur, dominante, half verminderde, verminderde en vermeerderde vierklanken en hun omkeringen kunnen spelen

 • Kennis van suspended vierklanken, 9 akkoorden, 6 akkoorden

 • Kennis van shuffle/swing ritmes

 • 3 Stukken naar keuze uit het jazzrepertoire kunnen voorspelen (1 blues, 1ballad, 1 medium/uptempo standard) + erop improviseren

Zichtlezen:

 • akkoordenschema (vierklanken) + melodie (tot zestiende noten) in 4/4, 3/4 en 6/8 kunnen spelen, medium tempo

 • Akkoorden kunnen verbinden met behoud van gemeenschappelijke noten

7de jaar pop rock

De kandidaat heeft een degelijke basistechniek op de acoustische piano en is vertrouwd met synthesizer/keyboard spelen
Hij/zij heeft al wat ervaring met het spelen in bands (repeteren & optreden)
Tevens bezit de kandidaat al een zekere handigheid in het improviseren, zowel vrij, op het gehoor als a.h.v. akkoordenschema's
Vertrouwd zijn met pop/rock muziek is een vereiste. 

Aan de piano:

 • Grote en kleine tertstoonladders spelen over 3 octaven (beide handen) (tempo : 90 bpm, zestiende noten)

 • Kennis van mineur en majeur pentatonische ladders & bluestoonladders

 • Majeur, mineur, verminderde en vermeerderde en suspended drieklanken en hun omkeringen kunnen spelen

 • Majeur, mineur, dominante, half verminderde, verminderde en vermeerderde vierklanken en hun omkeringen kunnen spelen

 • Kennis van suspended vierklanken, 9 akkoorden, 6 akkoorden

 • Kennis van shuffle/swing ritmes

 • 3 Stukken naar keuze uit het pop/rock repertoire kunnen voorspelen (1 ballad, 1 medium en 1 up tempo, maximum 1 eigen werk)

Improvisatie: 

 • op een bluesschema (toonaard naar keuze), medium tempo

 • op een "modaal" schema (maximum 1 of 2 akkoorden), medium tempo

Zichtlezen:

 • akkoordenschema (vierklanken) + melodie (tot zestiende noten) in 4/4, 3/4 en 6/8 kunnen spelen, medium tempo

 • Akkoorden kunnen verbinden met behoud van gemeenschappelijke noten

Aan de synthesizer/keyboard:

 • (bij voorkeur eigen keyboard meenemen, versterker aanwezig)

 • Instrument kunnen aansluiten aan de versterker

 • Kennis van enkele typische synthesizersounds : leadsounds, organs, pads, strings, synthbrass, ...

 • Eenvoudige wijzigingen aan de basisklanken kunnen maken

 • Improvisatie op eenvoudig akkoordenschema met bvb. leadsound waarbij gerbuik wordt gemaakt van oa. pitchbending en modulatie. 

Heb je nog vragen? 

mailtje sturen naar: