Jack Coenen & Koen Lieckens (ritmiek) (3de graad en het 7de jaar), Fré Madou (2de graad)

2de graad jazz - poprock

 • Lezing in sol en fa sleutel

 • Zangles in stijgende moeilijkheidsgraad

 • Leesvaardigheid- & gehoortest

 • Muzikaal geheugen ivm ritmische en melodische structuren

 • Theorie: toonladders (grote en kleine tertstoonladders) en intervallen (prime tot octaaf)

 • Maatslag

3de graad jazz - poprock

 • Kennis van modi (theorie en opbouw)

 • Kennis van vierklanken (theorie en opbouw)

 • Kunnen horen van drieklanken (maj, min, aug, dim, sus4)

 • Kunnen horen van intervallen tot het oktaaf

 • Kunnen neerschrijven van een kort meloritmisch dictee zonder wijzigingstekens met sprongen tot een kwart.

7de jaar jazz - poprock

info volgt nog.

Heb je nog vragen?

mailtje sturen naar: